Zimní tábor 2011

Den první - Sobota 19. Února

V sobotu dopoledne jsme vyrazili vlakem na náš zimní tábor do Stráže pod Ralskem. Po příjezdu jsme se rozdělili do jednotlivých pokojů a pak následoval oběd. Po obědě jsme se dozvěděli, že celý týden budeme soutěžit na Zimních Netopýřích Olympijských hrách a zároveň jsme byli rozdělení do jednotlivých soutěžních kategorií (holky, mladší kluci a starší kluci).Abychom měli v v čem chodit na slavnostní vyhlášení výsledků, ak si každý odpoledne vyrobil svůj originální dres, pomocí speciálních voskovek, které by po zažehlení měli být nevypratelné. Někteří z nás využili připravené šablony a Ti šikovnější si dokonce vymysleli vlastní obrázky.Po večeři následovalo slavnostní zahájení. Každý z nás byl součástí štafety s olympijskou pochodní a následně byl slavnostně zapálen olympijský oheň. Pak už omalu byla příprava na večerku, šli jsme se umýt, zalezli jsme do spacáku a celý den zakončila pohádka na dobrou noc.

Den druhý - Neděle 20. Února

První olympijskou disciplínou byl Curling. Dopoledne jsme hráli uvnitř a po obědě jsme si zahráli venkovní variantu. Uvnitř se hrálo tak, že každý člen týmu dostal dvě víčka, které měl poslat co nejblíže k cílové metě. Když se vystřídali všichni z obou soupeřících týmů, tak se vyhodnotilo, kolik víček vítězného týmu je blíže k cíli než nejbližší víčko týmu poraženého. Po této první soutěži následovalo první vyhlášení výsledků, na kterém vítězové dostali čokoládové medaile a také nalepovací medaile, ketré jsme si vylepovali, tak abychom věděli, kdo průběžně vede.Po obědě jsme hráli curling venku. Pravidla byla podobná jako dopoledne, jen místo víček se házelo bramborami a cílem byla cibule. Poté, co jsme dohráli, tak jsme vyrazili na nedalaké hřiště, kde jsme si zahráli florbal. Ze hřiště jsme pak vyrazili k jezeru obhlédnout stav a sílu ledu. Led vypadal velice dobře, tak jsme se rozhlodli, že zítra vyrazíme poprvé na brusle.Večer proběhla soutěž v akrobatických skocích. Kdy každý z nás měl za úkol předvést co nejoriginálnější skok do hromady peřiny. Ti z nás, co zrovna nesoutěžili dělali rozhodčí a hodnotili jednotlivé skoky.

Den třetí - Pondělí 21. Února

Ráno proběhlo slvanostní vyhlášení výsledků soutěží z předchozího dne a dastali jsme další medaile. Pak nás čekal biatlonový závod. Měli jsme za úkol proběhnout dvě kola překážkové dráhy a v každém kole nás čekala i střelba na terč (hod šipkami) - v prvním kole ve stoje a ve druhém v kleče. Naházené body se pak odečítali od běžeckého času. Ti z nás, co zrovna neběhali biatlon pak hráli turnaj ve fotbálku.Po obědě jsme vyrazili k jezeru, kde nejprve proběhl závod v rychrobruslení bez bruslí. Pak už jsme konečně mohli nazout brusle a začít bruslit. Ti, co brusle neměli se buď kluzali v botách nebo šli na hřiště hrát různé hry.Večer nás pak čekali dvě soutěže v šipkch. První byly klasické šipky na terč. DRuhé pak byly tzv. eskymácké šipky, při kterých jsme stříleli foukáním sirek skrz brčko na terč z různě velkých nádob.

Den čtvrtý - Úterý 22. Února

Ráno jsme si zahráli tři turnaje - první ve Človeče nezlob se, druhý ve stolním hokeji a třetí v obíhačce (ping-pongu). Po obědě jsme vyrazili opět na jezero, kde jsme se rozděli na skupiny, ve kterých byli bruslící i nebruslící a v těchto skupinách jsme si nacvičili krasobruslařské vystoupení, které jsme následně předvedli před rozhodčími. Poté jsme se opět rozdělili na ty, kdo zůstali bruslit a na ty, o šli hrát hry na hřiště.Večer proběhla soutěž v šermu. Každý měl dvě lžíce - na jedné měl bramboru a tu druhou jsme měli prázdnou. Cílem byli srazit prázdnou lžící bramboru ze soupeřovo lžíce.

Den pátý - Středa 23. Února

Ve středu ráno proběh závod na bobech. Rozděli jsme se na několik skupin. Každá skupina pak měla za úkol projet stanovenou překážkovou dráhu. Zároveň jsme ale všichni bobisti museli sedět v bobu tzn, že se muslei držet koštěte, které měli mezi nohama. Poté následoval velký úklid, kdy jsme uklidili nepořádek jak v pokojích, tak ve společných prostorách.Po obědě jsme tradičně vyrazili na brusle. Kdo nechtěl bruslit, tak mohl jít s instruktorkama do města, kde navštívili cukrárnu atd. Poté, co jsme se vrítli z bruslení a z města, tak ti, co chtěli vyrazili do okolí na lov kešek (hledaní pokladů polde GPS). Ostatní zůstali hrát hry v klubovně.Večer jsme si pak zahráli hru "vysavač", při které bylo úkolem přenost co nejrychleji co nejvíce lentilek z jednoho talířku na druhý. K přenášení se používalo brčko, pomocí kterého si soutěžící přisál lentilku, kterou následně přenesl.

Den šestý - Čtvrtek 24. Února

Ve čtvrtek nás čekal výlet. Po snídani jsme vyrazili autobuse do Hamru na jezeře, odkud jsme pak pěšky šli na zříceninu hradu Děvín. Poté, co jsme si hrad dokonale prolezli, jsme se rozdělili na dvě skupiny. Jedna skupina (převážně těch menších) se vrátila zpět do Hamru a následně do Stráže. Druhá skupina pak vyrazila na zříceninu hradu Stohánek a odtud pěšky až do Stráže.I když jsme se vrátili unavení, tak nám to nedalo a rozhodli jsme se vyrazit ještě odpoledne na brusle, kde jsme se unavili definitivně. Večer nás pak čekala koulovaná, při ketré se dvě družstva koulovala papírovými koulemi, přičemž cílem bylo mít po skončení časového limitu na své půlce méně koulí než soupeřící družstvo.

Den sedmý - Pátek 25. Února

V pátek dopoledne nás čekali poslední dvě soutěžní disciplíny - lavinový běh a turnaj ve florbalu. Po obědě pak proběhlo poslední vyhlášení výsledků a předání medailí a poté jsme vyrazili naposledy na brusle. Ti co nechtěli bruslit si zahráli stolní hry, pinčes, šipky, fotbálek atd.Večer proběhlo slavností vyhlášení výsledků, na kterém všichni dostali medaili, diplom nebo pamětní list a sladkou odměnu. Po doprovodném zábavném programu, kdy nám kouzelník Míra předvedl svá kouzla, pak Vítězové jednotlivých kategorií (Jeňas, Dorka a Ondra) definiivně zhasli olympijský oheň a tím ukončili Zimní Netopýří olympijské hry 2011

Den osmý - Sobota 26. Února

A je tu konec. Dopoledne jsme se už jen sbalili, uklidili jsme pokoje i všechny společné prostory a po obědě vyrazili na cestu domů. Když jsme dorazili do Jablonce, tak už nám nezbývalo nic jiného než se přivítání s rodiči a loučení se všemi kamarády. Snad se co nejdříve potkáme zase na další skvělé akci.