Přírodovědná stezka

Přírodovědná stezka je soutěž dvoučlenných hlídek od nejmladších až po juniory. Tato soutěž je zaměřena na prokazování znalostí z ochrany přírody, zoologie, botaniky, meteorologie, mineralogie a turistických disciplín. Soutěž má 2 části: vstupní test a praktické uplatnění znalostí na stezce. Startovat mohou i smíšené dvojice.