Hry, které rádi hrajeme...

Tady je pár her, které v našem oddíle s oblibou hrajeme. Jsou to většinou známe hry, ale doufáme, že si mezi nimi najdete nějaké pro vás neznámé, které se stanou inspirací pro využití volného času dětí, protože kdo si hraje, nezlobí. A pokud by jste měli nějaké zajímavé hry, tak budeme jen rádi, pokud nám je pošlete na naši emailovou adresu: netopyri@volny.cz


Mrazík

Tohle je oblíbená běhací hra, která je rozhodně zajímavější než obyčejná hra na babu. Na začátku hry se podle počtu hráčů zvolí odpovídající počet mrazíků (cca jeden na 10 hráčů). Mrazík se snaží chytat ostatní ostatní hráče, pokud se některého z nich dotkne (dá mu babu), pak je tento hráč zmražen a musí zůstat stát na místě. Zmraženého hráče mohou vysvobodit ostatní spoluhráči tím, že mu prolezou mezi nohama. Hra končí ve chvíli, když jsou všichni hráči zmraženi.

Žabičky

Tato hra se dá hrát prakticky všude, kde je alespoň trochu místa, proto se u nás stala jednou z nejoblíbenějších. Hrajeme ji prakticky na všech našich akcích. Ideálně se hodí k ukrácení dlouhé chvíle např. při čekání na vlak na nádraží apod.Hra začíná tak, že si hráči stoupnou do kruhu jednou nohou doprostřed a poté co předem určený hráč řekne pořekadlo: "Třista stop hop žabičky hop" všichni odskočí dozadu. Poté se jeden hráč snaží pomocí skoku šlápnout na nohu jakéhokoliv protihráče pokud se mu to podaří, tak takto postižený hráč vypadává ze hry a skáče další hráč určený před ním skákajícím hráčem. Takto hra pokračuje až do chvíle, kdy zůstane pouze jeden hráč - nejlepší žabák. K důležitým pravidlům patří, že skákat můžeme pouze určený hráč a hráči před ním uskakující. Ostatní zůstávají ve stejné poloze.

Prasátko

Nenáročná hra určená především pro pobavení všech hráčů a přihlížejících.Hráči se se sednou do kroužku, přičemž jeden zůstane uprostřed.Tento hráč má za úkol předvádět prasátko, to znamená chrochtat, kvičet atd.a rozesmát tím ostatní hráče. Pokud u někoho zachrochtá, pak tento hráč musí podrbat prasátko za ušima a říci: "Neplač ty moje malé ubohé prasátko." Přičemž se při této větě musí tvářit naprosto vážně a nesmí se rozesmát. Pokud se třeba i jenom trošku usměje, tak si s prasátkem vymění role a stává se prasátkem.

Vajíčka (evoluce)

Motivací této hry je napodobení průběhu evoluce- od vajíčka, přes slepici, dinosaura, člověka až do ráje.Každému vývojovému stupni je přiřazen jeden hlasový projev: vajíčku-puk, puk, slepici-kdákání, dinosaurovi-uááá, člověku homo, homo. Na počátku jsou všichni vajíčka tzn., že chodí v podřepu a dělají puk-puk, pokud se dva hráči setkají, tak si střihnou kámen-nůžky-papír. Výherce postupuje v evoluci o jeden stupínek výše(stává se z něj slepice-chodí v podřepu, kdáká a mává křídlama), poražený zůstává vajíčkem.Pokud se setkají dvě slepice(stříhají mezi s sebou pouze hráči na stejném vývojovém stupni), tak si opět střihnou a výherce opět postupuje výše( stává se dinosaurem) a poražený se posouvá o stupínek níže , čili je z něj opět vajíčko.Tak to postupuje dále, až se hráč dostane do ráje, čímž zvítězí. Hra končí v okamžiku, kdy zůstane už jen jedno vajíčko, jedna slepice, jeden dinosaurus a jeden člověk.

Opilí sloni

Velmi vděčná hra zejména pokud se jí účastní i vedoucí a instruktoři. Může být pojata jako hra jednotlivců, nebo jako štafetový závod družstev.Hráč se chytne jednou rukou za nos a druhou prostrčí tak, aby vytvořil sloní chobot. Poté se skloní k zemi a chytne se zatlučeného kolíku. Úkolem je otočit se co nejrychleji desetkrát kolem své osy s chobotem držícím kolík a poté doběhnout k cca 30m vzdálenému cíli (stromu, stožáru apod.)

Plácaná I.

Hráči si na začátku hry sednou do kruhu (většinou kolem stolu) a přeloží ruce. Levá ruka každého hráče se kříží s pravou rukou hráče vlevo od něj tak, že každý má jednu ruku nad rukou souseda jednu ruku prostrčenou pod rukou souseda. Před každým hráčem tedy leží dvě cizí ruce. Hra začíná tak, že jeden hráč plácne jednou rukou o stůl. Potom plácne ruka vlevo od ruky, která začala (ne hráč vlevo,ale ruka vlevo). Takto postupuje impuls kolem dokola. Pokud někdo plácne dvakrát, směr se otáčí. Kdo se splete (plácne když nemá, neplácne když má, plácne třikrát nebo víckrát), tomu vypadne ta ruka, kterou se spletl. Dál hraje pouze jednou rukou, až mu vypadne i ta, má smůlu.

Plácaná II.

Tato hra je vhodná především jako seznamovací. Na začátku hry se všichni představí (při více stejných jménech je možno použít přezdívku apod.). Poté se udá základní rytmus-dvě tlesknutí do stehen a dvě normálně. První hráč řekne dvakrát svoje jméno ( při tleskání do kolen) a dvakrát jméno jiného hráče ( při normálním tleskání) např. "Pepa, Pepa-Lojza Lojza". Ten koho vyvolá musí ihned pokračovat a dodržovat rytmus. Kdo udělá chybu vypadává. Hru je možno obměnit i tak, že si místo jmen zvolí hráči jména rostlin, zvířat a podobně...

Panna nebo orel

Hráči se rozdělí do dvou stejně početných družstev. Každé družstvo si sedne na jednu stranu dlouhého stolu a hráči se chytnou za ruce. V čele stolu je vedoucí hry, který hází mincí. Padne-li panna, vyšlou první z družstev signál stisknutím ruky. Poslední z družstva , když k němu dojde signál musí co nejdříve plácnout na menší předmět položený na stole mezi oběma posledními hráči. Rychlejší družstvo získává bod. Poté se celá řada posune- poslední jdou na začátek a ostatní se posunou o jedno místo dozadu. Pokud je vyslán signál při nesprávné straně mince, tak získává bod opačné družstvo. V rámci regulérnosti je vhodné dbát na to, aby se na minci díval pouze první hráč družstva a ostatní se dívali před sebe-na protihráče. Poslední hráči by měli mít volnou ruku za zády.

Mrkaná

Hráči si stoupnou do kroužku a to tak, že vždy jeden stojí a před ním jeden hráč sedí v podřepu.Uprostřed kroužku stojí jeden hráč, jehož úkolem je mrknutím vybrat hráče v podřepu, který se pak snaží uskočit z dosahu hráče stojícího,za ním aniž by jím byl chycen. Pokud se mu to podaří, tak jde doprostřed, prostřední hráč se postaví za před tím stojícího hráče, který podřepne.Pokud se mu to nepodaří, tak se nic nemění a prostřední hráč mrká na někoho jiného.Důležité je, aby se stojící hráči nedívali na hráče uprostřed, ale na záda hráče sedícího před nimi.

Posílám zprávu

Opět hra vhodná především na seznamování hráčů navzájem. Hráči si stoupnou do kroužku a chytí se za ruce.Uprostřed kroužku stojí jeden hráč.Jeden hráč řekne: posílám zprávu např. Karlovi a stisknutím ruky pošle signál buď na jednu nebo na druhou stranu. Příjemce zprávy po jejím přijetí za ní poděkuje a pošle zprávu zase někomu jinému. Hráč uprostřed se snaží zachytit kudy právě probíhá signál, a když se mu to podaří, tak si s nachytaným hráčem u kterého signál (zmáčknutí ruky) viděl vymění místo.

Cvrnkaná

V této hře proti sobě hraje několik družstev přibližně po čtyřech hráčích. Každý hráč před začátkem hry umístí na hrací plochu (větší stůl apod.) víčko od pet lahve ve své barvě.Poté se jednotlivý hráči družstev střídají ve cvrnkání a snaží se svým víčkem vycvrnknout víčko protihráčů ze stolu. Vítězí družstvo, kterému zůstane na stole alespoň jedno víčko.

Městečko Palermo

Vedoucí hry rozdělí hráče na poctivé občany a mafiány (tajně určí mafiány dotykem v době, kdy ostatní občané spí.Během hry se postupně střídá den a noc. V noci se tiše probudí mafiáni, na někoho ukáží a "zastřelí" ho. Hráč nadále vypadává ze hry.Po probuzení hráči diskutují, kdo by mohl být mafián, vzájemně se obviňuji, hájí,... Pak se shodnou na obvinění předem domluveného počtu hráčů (obvykle dvou) ti pronesou svou obhajobu a hlasuje se o jejich popravě. Pokud je většina hráčů pro, tak hráč vypadává ze hry a vedoucí hry oznámí, jestli byl popraven mafián nebo ctihodný občan.Úkolem poctivých občanů je je odstranit všechny mafiány a naopak.

Další důležitou postavou je inspektor Cattani (vybrán opět tajně před začátkem hry), který se probouzí každou noc po mafiánech a ptá se vedoucího(ukázáním) na to, zda je někdo mafián.Tím pomáhá poctivým občanům, neboť může ve vhodné chvíli prosadit obvinění a odsouzení mafiána.

Ruce vzhůru

Hrají dvě družstva proti sobě. Každé družstvo sedí na jedné straně stolu. Hráči jednoho družstva si podávají pod deskou stolu minci z ruky do ruky tak dlouho, až rádce druhého družstva dá povel „Ruce vzhůru!” Všichni hráči prvního družstva zvednou sevřené pěsti nad hlavu. Na další povel „Ruce na stůl!”udeří všichni dlaněmi o stůl. Pak se druhé družstvo snaží uhodnout, pod kterou rukou je mince rozhodující slovo má rádce(v jehož roli se postupně vystřídají všichni hráči). Za správně určenou ruku dostane družstvo bod, v opačném případě získává bod protivník.

Král vysílá do boje

Hrají proti sobě dvě stejně početná družstva, každé družstvo se postaví do řady čelem k soupeřům, ve vzdálenosti asi 10 -15 m. Poté se jeden hráč z prvního družstva vypraví k soupeřům, kteří ho očekávají s nastavenými dlaněmi. Útočník zvolna přechází před protihráči a plácá je do dlaní, když plácne třetího soupeře, tak se rychle obrátí a utíká zpět ke svému družstvu, vyzvaný má naopak za úkol dát útočníkovi babu dříve, než doběhne ke svým. Podaří-li se mu to, odvádí si útočníka ke svému družstvu jako zajatce ( zajatci stojí za hráčem, který je zajal), nepodaří-li se mu to, stává se zajatcem on. Poté útočníka vysílá druhé družstvo.Pokud je zajat hráč, který měl zajatce, tak se tento zajatec či zajatci zařadí zpět ke svému družstvu.Vítězí družstvo, které zajme všechny soupeře nebo družstvo, kterému zůstane po určeném časovém limitu více členů.

Medvěd Brtník

Při této hře představují hráči medvědy, to znamená, že mají za úkol vybrat si strom a poté ho obejmout rukama a nohama tak, aby se na něm co nejdéle udrželi, přičemž je zakázáno držet se větví apod.Hra končí když se hráč dotkne jakoukoliv částí svého těla země. Vítězí hráč, který se udrží na stromě nejdéle.

Famfrpál

Famfrpál hrají dvě čtyřčlenná družstva "na koštatech" na hřišti se čtyřmi brankami. Úkolem družstev je dát soupeři co nejvíce gólů.

Hrací plocha:

- rozměry 10 x 10m, hřište je viditelně označeno (kolíky, provazy a pod.)
- uprostřed každé strany je branka - výška 1 - 1,5m, rozměry 0.5 x 0.5m
- vždy dvě protější branky patří jednomu týmu a jsou od soupeřových odlišeny barevně
- u branek je vyznačeno brankoviště, do kterého smí vstoupit pouze útočník, nikoliv obránce

Hráči:

- hrají proti sobě dvě družstva, každé o čtyřech hráčích
- každý hráč musí během hry sedět na koštěti (tzn. mít ho mezi nohama, případně přidržovat rukou) - podrobnosti viz kapitola "pomůcky"
- hráči musí dodržovat pravidla hry

Pomůcky:

- hřiště s brankami
- měkký míček o průměru asi 15cm
- košťata - koště pro účel hry nahradíme rovným klackem dlouhým cca 60cm, o průměru alespoň 4cm; klacek musí být zbaven jakýchkoliv ostrých hran, aby nedošlo k úrazu hráčů

Doba hry:

- dva poločasy po pěti minutách; pokud rozhodčí uzná za vhodné (např. v případě remízy, zdržování hry a pod.), může hru prodloužit
- v druhém poločase si družstva mění branky
- mezi poločasy je přestávka 2 minuty

Průběh hry:

- rozehra - rozehrává hráč jednoho družstva ze středu hřiště (označeno); první přihrávka je volná - to znamená nesmí ji tečovat nebo chytit soupeř
- držení míče a přihrávky - hráči mohou během hry držet míč max. 5 vteřin, pokud tento limit překročí, musí odevzdat míč soupeři
- góly - aby mohl hráč dát gól, musí mít alespoň tři přihrávky od svých spoluhráčů; pokud se míče dotkne soupeř, musí si nahrávat znovu třikrát; pokud spadne během přihrávek míč na zem nic se neděje; po gólu rozehrává soupeř ze středu hřiště
- bodování - 1 platný gól = 1 bod

Další ustanovení:

- pokud vstoupí obránce do brankoviště, mají útočníci tři trestné hody ze středu hřiště na soupeřovu branku, u které došlo k porušení pravidel, soupeř nesmí bránu bránit
- při faulu platí předchozí pravidlo ve prospěch poškozeného hráče; při opakovaném nebo hrubém faulu může být hráč vyloučen ze hry
- pokud hráč drží míč a upadne mu koště, musí míč pustit na zem na dobu, dokud nebude mít koště zpět; během této doby si míč může vzít jakýkoliv hráč
- pokud se hráči o míč přetahují, může rozhodčí nařídit rozskok v místě konfliktu
- pokud se míč dostane za hranici hřiště, vhazuje hráč druhého družstva, než družstva, jehož hráč se dotkl míče poslední
- pravidla hry je možné operativně upravit
- rozhodčí má vždycky pravdu