Piráti z Karibiku 2010

Fotografie družinek

Den první - Neděle 15. srpna

Čekala nás dlouhá cesta do tábora v Plichticích. Když jsme dorazili do tábora, rozdělili jsme se do skupinek a ubytovali se. Pak následovala hra, kde jsme se museli po skupinkách držet za ruce, běžet pro barevné tričko vybrat si barvu a běžet nazpátek do tábora. Potom jsme si vybírali instruktora podle otázek a oblékli je do barevných triček. Pak byla večeře. Po večeři byl večerní nástup, na kterém nás seznamovali s pravidly, následovala večerní hygiena a večerka.

Sepsala Pájuška

Den druhý - Pondělí 16. srpna

Ráno nám den překazil ranní deštík, ale náladu nám to nezkazilo. Den jsme si užili naplno a hráli jsme príma hry. Hned ráno jsme začali s luštěním sudoku. Po dobrém obědě jsme hráli hru. Byla těžká, ale přesto dobrá. Hra se hrála tak, že uprostřed kruhu (městečka) byl jeden ze skupinky a ostatní mu museli nosit jídlo (míčky). Jenže město obléhali zbrojníci, kteří jim bránili. Následovná hra se jmenovala stříhaná. Ta se hrála tak, že byla dvě družstva a vždy vyběhl z každého družstva jeden a pak si stříhli (kámen, nůžky, papír, teď). Po stříhané bylo volno a hráli se různé hry. Večeře byla skvělá a po ní byla příprava na večerku. A v půl desáté byla večerka. Konec

Sepsala Eliška s Lucinkou

Den třetí - Úterý 17. srpna

Ráno poprvé jsme měli rozcvičku. Potom jsme běželi do jídelny a tam jsme luštili osmisměrku, poté jsme si šli vyčistit zuby. Na snídani jsme měli koblihu a čaj, kobliha byla s meruňkami. První hra byla, že jsme si museli zapamatovat slova a poté je napsat na papír, tato hra se jmenovala Paměťový závod. Potom byla změna plánů a hrály se stolní hry. Ke svačině jsme měli jablko. Asi po hodině a půl jsme měli oběd. K obědu jsme měli polévku a byla zelná. Druhé jídlo byla rajská s kolínky. Poté následoval polední klid. Po odpoledním klidu jsme hráli kostry. Pak se to vyhodnotilo a následovala hra kanóny. Při té se muselo z trubky udělat kanón, pak se do té trubky dal míček nebo korálek a ten se botou odstřelil. Po té jsme šli na večeři. K večeři byl chléb s rybí pomazánkou. Poté následovala večerní hra a ta se jmenovala Jméno město. A při té se na papír psalo např.: jméno, město, stát, zvíře. A potom jsme si šli čistit zuby a poté jsme měli večerku. konec. DOBROU NOC!

Sepsala Evička s Ivčou

Den čtvrtý - Středa 18. srpna

Vstali jsme a běželi jako vždy na rozcvičku. Pak jsme šli na snídani. K snídani jsme měli chutné kakao a rohlík s játrovou paštikou. Po snídani následovaly pirátské dovednosti. Potom jsme měli oběd. Zelňačku a filé. Pak jsme měli odpolední volno. Po odpoledním volnu jsme měli druhou hru. Dostali jsme buzolu a chodili jsme podle azimutu. Potom jsme šli na večeři. K večeři jsme měli halušky a pak hop do postele a spát.

Sepsal Kuba a Honzík

Den pátý - Čtvrtek 19. srpna

Jako každé ráno jsme měli budíček v 7:30 a už 7:40 jsme běželi na rozcvičku. A hned po rozcvičce jsme šli do jídelny, kde na nás čekaly vánoční ostrovy, kde jsme zodpovídali na některé vánoční otázky či hádanky. Poté nastala hygiena. Po hygieně nastala snídaně, měli jsme šátečky. Po snídani jsme hráli hru trubky - měli jsme přenést kuličku, která představovala poklad, pomocí pěti trubek na určité místo a nesměli jsme s kuličkou v trubce chodit. Potom byla svačina, měli jsme tři druhy ovoce: banán, meloun a jablko. Po svačině jsme měli hrát hru matematika, ale byla zrušena, kvůli tomu, že foukal vítr a tak jsme měli do oběda osobní volno. K obědu jsme měli bramboračku a guláš s rýží. Po obědě jsme měli polední klid a celé odpoledne jsme se sprchovali. Ke svačině jsme měli vlnkz a k večeři jsme měli bramboráky. Večer jsme měli diskotéku s názven Upa Upa. Večerku jsme měli prodlouženou kvůli diskotéce z 22:00 na 23:00

Sepsal Míra, David, Pavlík a Kubík

Den šestý - Pátek 20. srpna

Ráno jsme se vzbudili o hodinu déle kvůli večerní diskotéce. Pak byla snídaně. Po snídani následovala hra Počítání, ve které jsme počítali příklady napsané na lístečkách, které byly na stanech. Poi této hře byla svačina a focení družinek. Po focení byl oběd a polední klid. Po skončení poledního klidu jsme se rozdělili, 1. a 3. oddíl šel na lodičkya 2. hrál hru Kocovina. Měli jsme večeři, po které následoval večerní program zvaný indicie. Byla to hra, ve které jsme hádali známé osobnosti, rostliny atd., k tomu jsme dostali jednotlivé nápovědy. Večer jsme zakončili večerní hygienou a večerkou.

Sepsala Ájuška

Den sedmý - Sobota 21. srpna

Ráno byl budíček jako vždy v 7:30. Poté byla rozcvička jak těla, tak i mozku. Následovalo hromadné číštění zubů a snídaně. Hra, která byla po snídani byla na celé dopoledne. Postupně nám rozdali dvě šifry, které jsme museli vyluštit. Jedna nás dovedla na molo, u kterého byl klíč, který jsme potřebovali na odpoledne. A druhá nás dovedla do populárního remízku, kde byla mapka, která byla také potřeba na odpoledne. Pak byl oběd a polední klid. Po poledním klidu jsme šli podle nalezené mapy hledat poklad.Mapka nám ukázala, že se nachází na ostrůvku na rybníce. A tak jsme si šli po 20 minutách vypůjčit lodě. Pirát co střežil ztracený poklad nám ho nechtěl vydat, po dlouhém přemlouvání nám ho konečně vydal. Poté co jsme odjeli s pokladem od ostrova jsme se sešli na pevnině, kde jsme se koupali a užívali si pokladu. Když jsme si ho užili dost, odjeli jsme postupně zpět do Karibiku a tam jsme si odpočinuli. Poté nás čekal k večeři guláš a zakončením celého dne byl táborák, při kterém jsme si opekli buřty a zazpívali táborové písně.

Sepsal Jéňas a Kade

Den osmý - Neděle 22. srpna

Budíček byl v 7:30. Rozcvička byla hudební, taneční. Potom jsme si šli vyčistit zuby. Pak jsme šli na snídani, byla vánočka s kakaem. Potom jsme šli na louky u hráli hru ponorky. Jeden byl navigátor a další byli torpéda. Pak jsme dostali broskev. Druhou hrou byla matematika. KI obědu byla česnečka a jako druhý byly fazole. K večeři byly smaženky.K večerní hře bylo to, že jsme dostali zlaťáky, které jsme mohli prohrávat i vyhrávat. Bylo osm stanovišť větší bere, uno, kostky, oko ... Večerka začala v 10 hodin.

Sepsal Michal a Tomáš

Den devátý - Pondělí 23. srpna

Dnes ráno jsme vstali a jako každý den jsme měli rozcvičku. Potom byla myslící hra. To byla osmisměrka.Potom byla snídaně, byly rohlíky se sýrovou pomazánkou. Po snídani byla prčvní hra, to byla želví štafeta. To se hrálo tak, že jsme měli vyslat jednoho ze skupinky a ten měl dvě kolečka z lina a měl se přes ně dostat asi deset metrů daleko. Vyhráli šedí.

Další hra se jmenovala kořeny slov.To se hrálo tak, že jsme běhali od vedoucího k vedoucímu a plnili jsme úkoly. Za to jsme dostali kořen slova (např. běh) a museli jsme na to vymyslet co nejvíc slov (např. podběh, uběh, běhoun...). U lukáše bylo stát minutu na jedné noze, u Klárky nést korálek na lžičce a nesměl nám spadnout, u Jany bylo dělat slalom kolem stanů ve stylu "Jede, jede mašinka", u Honzíka bylo čištění zubů, U Jíti nzpívat 1,5 minuty písničku, u Ádi hrát prší, u Martina nosit odpadky a běhat kolečko aq u Majky udělat 25 dřepů. Po této hře byla svačina, buchta s čokoládovou polevou a banán.Pak nám vedoucí oznámili, že je po táboře 36 slov a my z toho musíme 25 slov použít do básničky, kterou sami vymyslíme a ještě k tomu vymyslet scénku.Měli jsme na to čas do večeře.

Potom byl oběd. K obědu byla frankfurtská polévka a kuřecí játra s rýží. O poledním klidu jsme vymysleli tu básničku a k ní i tu scénku. Po polední klidu byly pirátské dovednosti. To byla stanoviště u různých vedoucích a instruktorů. U Lukáše se foukalo do vody na čas, u Michala a Majky se střílelo vzduchovkou do balónků s vodou, u Honzika se lovila píšťalka z vody pusou, u Klárky se pila voda na čas, u Martina byli vodní Raci, u Jany se nosila voda lžičkou do lahve a u Jíti se házely mince do vody. Pak byla svačina, to byly lupínky s mlékem. Potom jsme měli fůru času na vymýšlení básniček a scének.

Potom byla večeře a k tý bylo lečo. Pak byl večerní nástup a po něm bylo volných deset minut na připravení scénky . Scénky byly někdy vtipné, někdy trapné, někdy hudební a někdy smutné. Ještě nevíme, kdo vyhrál. Po tomto vystoupení byly tanečky. Nejlepší byl Opa, Opa. Po tomto nvystoupení byla večerka. A všichni jsme sladce usnuli.

Sepsala Laura a Anička

Den desátý - Úterý - 24. srpna

Sepsaly Lenka a Zuzanka

Den jedenáctý - Středa 25. srpna

Ráno jsme vstali a na rozcvičku zavítali. Potom na hru a na snídani. Měli jsme výbornou lazani. Hry byly v pohodě, ale někdo se musel brodit v záchodě. Potom obídek, naše břicha mají chvilku klídek. K večeru začíná David Fňouk pařbu. Pokládáme to za radosti salvu. Všichni tančí na hity, Iži dělá na prasátka tytyty. Taneční kreace všichni ovládají, vedoucí a instruktoři všemu velí. Vrátíme se však k obědu. Měli jsme brambor a sekanou. Potom odpolední hry, jedna z nich jménem Pevnost Boyard. Od hrabání se v humusu, až po ohněm přepálení provázku. Tento den byl hodně dobrý, Dartur vás tímto zdraví. Poznámka vedení: Kdo nezná Davida s Arturem, ať to bere s humorem!

Sepsal Dartur

Den dvanáctý - Čtvrtek 26. srpna

Dnes ráno jsme měli rozcvičku, po rozcvičce jsme měli ranní hru a na té jsme museli udělat nejvíce slov z "jelenovi pivo nelej". Poté jsme měli čistění zubů. A potom jsme měli k snídani koláč, ke koláči jsme měli čaj a kdo chtěl, měl mléko. Poté jsme si šli uklidit stany a následoval dopolední nástup. Na nástupu jsme se dověděli hru. Ta hra se jmenovala: rybičky a tuňáci. Při té hře se muselo donést co nejvíce papírků do ešusu. Poté se losovalo, jaký papírek je za kolik bodů. Poté byl oběd. K obědu bylo první jídlo polévka. Druhé jídlo byly těstoviny se sýrovou omáčkou. Následoval polední klid. Následovala další hra, která se jmenovala romantická plavba. Byli dvě skupinky, jedna šla na lodičky a druhá šla na druhou hru a po svačině si to vyměnili. Následovala večeře. K večeři byly brambory a mletý řízek. Potom byl večerní nástup. Jako vždy Lukáš Šáda dostal dopisy. Poté byly stolní hry. Následovala příprava na večerku. Tak jsme si šli čistit zuby a večerka. O půlnoci nás probudili, šli jsme pouštět přáníčka a potom jsme šli spát. Dobrou noc

Sepsaly Evička a Ivanka

Den třináctý - Pátek 27. srpna

Páteční ráno probíhalo jako všechna ostatní, pouze byl posunut budíček kvůli půlnočnímu překvapení. Dopolední hra byla založena na výhodném obchodu. Děti měly za úkol koupit u kapitánů a komodorů co nejlevněji díly lodí (např. trup, vlajku, kanón,…) a složenou loď poté prodat za co nejvíce peněz. Potíž byla v tom, že se každých deset minut měnily prodejní i výkupní ceny. Nejúspěšnějšími obchodníky se stali Fialoví, kteří si vydělali nejvíce peněz. K poslednímu táborovému obědu jsme měli svíčkovou, na které si všichni moc pochutnali. Poté byl polední klid, při kterém všichni odpočívali po vydatném obědu, hr áli karetní hry, skládali písničky, atd. Celé odpoledne se hrála závěrečná hra, která byla inspirována geocachingem. V okolí tábora byly na různých místech, která byla zaznačena v mapě, schovány krabičky. V těchto krabičkách byly notýsky, do kterých družinky zapisovaly pořadí, v jakém ji našly. Kdo byl první, mohl si vzít sladkosti, které byly přichystány pro ty, kteří budou u dané krabičky nejrychleji. Ještě před večeří proběhlo vyhlášení druhé části celotáborové hry. Všichni dostali medaile a plyšové opičky. Po večeři, ke které byly obložené chleby, byl táborák a následovala večerka.

Sepsala J흻a

Den čtrnáctý - Sobota 28. srpna

Jelikož jsme z tábořiště odjížděli brzy, všichni vstávali o hodinu dříve, aby si stihli zabalit a všechno uklidit. Po snídani jsme rozdali balíčky se svačinou a vydali jsme se na autobus, který nás odvezl do Klatov. Tam jsme přesedli na vlak a užívali si dlouhou cestu domů. Do Rychnova, kam jsme dorazili přibližně v 15:45, na nás čekali rodiče, kterým se už po nás jistě stýskalo. Začalo loučení (překvapivě ani nikdo nebrečel) a s pocitem, že jsme právě prožili nejlepších 14 dnů z prázdnin, jsme se rozjeli domů.

Sepsala Jíťa