Kocourkov 2007 - Táborová kronika

Kocourkov 2007 - první den :

Den první - Neděle

Dne 29.7.2OO7 jsme se před desátou hodinou sešli před Letním kinem na Horním náměstí. Všechna zavazadla jsme naložili do Martinova auta a pro nás v deset hodin přijel autobus. Do tábora jsme dorazili asi za hodinu a půl. Šli jsme se ubytovat do stanů a zanedlouho byl oběd. K obědu jsme dostali guláš a hned po poledním klidu byla pro nás připravena první soutěž s názvem " Kdo je kdo?". Nejdříve měly jednotlivé skupinky poskládat zprávu, která měla 15 slov a ta slova byla na papírkách rozvěšena v lese kousek za táborem. Podle zprávy jsme se měli vydat směrem k Polním domkům, kde na nás čekal Petr a zkontroloval nám znění naší zprávy. Pak nám řekl, ať se vydáme k bažantnici, kde jsme měli vylovit pomocí lžíce, upevněné na provázcích malý míček, který chceme jako družinka mít. Soutěž pokračovala o kousek dál u hájovny, kde jsme měli tenisovým míčkem trefit lahvičku s názvem naší družinky. Poté jsme doběhli zpět do jídelny, kde na nás čekal Michal, aby zapsal čas, jméno a barvu družinek. Jakmile doběhly poslední skupinky byla vyhlášena svačina a hned po ní jsme měli vyrobit erb své dužinky. Malovali jsme je různými barvami, podle toho jak si je každá družinka zvolila, na dřevěné koláče. Pak byla pro nás přichystána večeře ke které byli těstoviny. Večerní program začal v jídelně. Nejdříve nás Petr seznámil s táborovým řádem a povinnostmi služeb a pak začal program s názvem Kocourkovský kvíz. V této soutěži byly připraveny různé otázky a úkoly a podle toho, jak jsme si v nich vedli se našim družinkám přičítaly body. Až na to, že celý den pršelo byl tento den plný záživných soutěží a zábavy.

Jana Gajdácsová

Kocourkov 2007 - druhý den :

Den druhý - Pondělí (30.7.2007)

Ráno byl budíček v půl osmé jako obvykle. Potom jsme běželi na rozcvičku k Polním domkům. Vrátili jsme se do tábora, vyčistili zuby a šli na snídani. Ranní hra se jmenovala "Postavme radnici". Každá skupinka si vzala jednu kládu, která byla na kopci a musela ji snést dolů. Druhá část hry spočívala v tom, že skupinka vynosila klády nahoru a pak je musela kutálet dolů. Po této náročné hře jsme měli ke svačině jablko. Před každou hrou byl nástup na kterém nám vysvětlili hru. Naše druhá hra se jmenovala "Nošení světla do radnice". Světla byla barevné korále, které se musely nosit do ešusu na jakémkoliv předmětu. K obědu jsme měli krupicovou polévku s vajíčkem a hlavní jídlo bylo rizoto. Po obědě byl jako obvykle polední klid při kterém se nesmělo běhat a hrát hry. Odpočívalo se. Po našem klidu jsme se přesunuli na louku, kde se zatloukaly kůly. Hra se jmenovala "Kde nechal tesař díru". Po této hře byla svačina, ke které byla sušenka a čaj. Když se všichni najedli, tak byl nástup, na kterém nám řekli, že budeme vymýšlet básničku o naší radnici. Na tuto báseň jsme měli čas až do večeře, ke které jsme měli obložené chleby a čaj. Po večeři byl průvod na počest otevření kocourkovské radnice. Každá skupinka řekla svou básničku a potom každý dostal "kolečko navíc". Byla to kočičí hlava na provázku. Potom byla příprava na večerku. A když jsme si vyčistili zuby, tak jsme šli spát.

Iva Hýsková a Míša Cinkeová

Kocourkov 2007 - třetí den :

Den třetí - Úterý (31.7.2007)

Dnes ráno byl budíček jako obvykle v 7:30, k snídani jsme měli rohlík se sýrovou pomazánkou. Po snídani si většina lidí uklízela stany. Po nástupu jsme měli hodinu na nalezení co nejvíce různých stromů a keřů a pak jsme měli vyhledat a určit jejich názvy, které jsme si museli zapamatovat, protože po svačině jsme měli říkat jejich jména a dostávali jsme za to body podle počtu skupinek, které tu samou dřevinu měli také. 1 sk.=5 bodů, 3 sk.= 3 body, 4 a více skupinek = 1 bod.K obědu byla zelná polévka a játra s rýží. Potom byl polední klid. Po poledním klidu byla běhací soutěž - každá družinka měla barevně označená pole, podle barvy svojí skupinky a v každém poli byly bílé papírky = sůl, kterou si navzájem skupinky brali, kdo měl po skončení nejvíce soli, ten vyhrál.Ke svačině byla tatranka. Po svačině se hrála hra KU-KU. Dvě družstava stojí proti sobě v poli rozděleném na dvě části. Jakmile člen z jednoho družstva přestoupil na půlku druhého družstva, musel začít kukat a dotknout se na jeden nádech co nejvíce lidí tak, aby ho nechytili a on nepřestal kukat. K večeři byla krupicová kaše.

Pavla Gajdácsová a Míša Nosková

Kocourkov 2007 - čtvrtý den :

Den čtvrtý - Středa (1.8.2007)

Dnešní den se nám vyvedl. Už od rána ná počasí přeje. Aspoň nemusíme chodit navlečeni. Ráno je budíček 7:30. Po dlouhém a namáhavém vstávání se donutíme a vylezeme ze stanu. Když rozespalí vylezeme ven připravíme se ke startu a sprintem běžíme k hlavní budově. 3 nejrychlejší družinky dostávají bodíky a za ten pak dostaneme při večerním nástupu písmeno, které budeme potřebovat při další hře. Po nástupu si všichni instruktoři vezmou svoji družinku a běží s ní na rozcvičku. Po rozcvičce si vyčistíme zuby. Když máme zuby jako perličky, jdeme se napapat, k snídani jsme dostali housku se salámovou pomazánkou.Pak nás čekala první hra šišky. Po družinkách jsme šli do lesa a sbírali jsme do igelitových tašek, pak jsme je donesli do tábora na jednu hromadu. Každá družinka má svojí hromadu. Pak nás čekala druhá hra při které jsme museli ty šišky odvézt na louku šišky jsme dali do několika nádob (vaničky, kolečko,kárka, lavor, pytle) šišky jsme dali do několika hromad. Od kterých jsme běhali tam a zpátky. Hlavní cíl hry bylo dostat šišky na druhou stranu.Další hra byla kocourkovská garda v té hře jsme prošli po všech stanovištích. Dohromady jich bylo 9. 1) lanová dráha, 2) hod holinkami, 3) hod oštěpem, 4) hod šiškama, 5) lanoví žebříček, 6) šplh po laně, 7) střelba z luku, 8) střelba ze vzduchovky, 9) chůdy. Po namáhavé hře jsme se navečeřeli a šli pěkně spinkat

Sabina Havlíková

Kocourkov 2007 - pátý den :

Den pátý - Čtvrtek (2.8.2007)

Dnes jsme jako obvykle vstávaly v 7:30, vyběhly na rozcvičku, vyčistily si zuby a šly na snídani, ke snídani byly housky s játrovou pomezánkou. Poté nám začala hra s názvem-Plavidly. V této hře mšl za úkol každý z družinky vyrobit svůj vlastní vor-plavidlo. Na tuto hru jsme měy čas až do oběda, k obědu jsme měli zapečené rybi s bramborm a po vitečném jídle zasloužený odpočiek :-)Po tak nádherném odpočinku následovala tak namahavá hra s názvem Moudra naších předků. Dotaly jsme slepou mapu,na které byl akorát zakreslen tabor a místa kam by jsme měly dorazit. Bylo 9 stanovišť. Na každém stanovišťi jsme obdržely kousek skládačky-Moudra. Tato hra trvala až do večeře, k večeři byly výborné (studené:) smaženky.Po večeři jsme se šly převléknout (většina:)a následovala Tanovačka-disco, konec byl ve 23:00. Poté jsme si všichni vyčistily zuby a šly do hajan :-)

Kocourkov 2007 - šestý den :

Den šestý - Pátek (3.8.2007)

Budíček byl dnes o něco déle,protože byla včera diskotéka.Na rozcvičku se nám moc nechtělo.Měli jsme si vyrobit vory nebo loďky a pustit je na řeku a ten,komu loďka dojela nejdále a nejrychleji,ten vyhrál.Pak byla hra,která se konala v lese.Na cestě byl vyvěšený papír,na kterém bylo napsáno třeba,aby jsme donesli slepici pšenici atd. Po obědě jako vždy byl polední klid.Po něm byla hra,při kterém dva z družinky udělaly z rukou sedátko a kočí (další z družinky) si na ně sedl a řídil koně,kteří měli zavázané oči. Večerní program byli otázky ze sportu a kdo odpověděl nejvíce zprávně mohl se kvalifikovat buď ve vybíjené nebo v ping-pongu a potom ještě ve fotbale nebo v hokeji.Jako vždy jsem si vyčistili zuby,došli na záchod a šli spát.

David a Artur

Kocourkov 2007 - sedmý den :

Den sedmý - Sobota (4.8.2007)

Budíček,rozcvička,zuby,
potom rohlík s medem,
prokřupali jsme si klouby,
pokračovali jsme úklidem.

Vybíjená,obíhačka,
hráli jsme jak o závod,
nebyla to žádná hračka,
seběhlo se plno nehod.

Rajská byla k obědu,
ani troška nezbyla,
nebyli jsme o hladu,
opravdu nám chutnala.

Potom chvilka odpočinku,
nějaké ty sušenky,
polehávali jsme venku
a chytali lelky.
Následoval nástup,
fotbal nebo hokej,
byl to velký nášup,
každý byl z toho mokrej.

Všichni cítili nadšení,
z příjezdu císaře,
nacvičili přivítání,
císař mával v kočáře.

Císař umí šest jazyků,
to je teda borec,
zasedli jsme k táboráku,
a potom byl konec.

Jíťa a Klárka

Kocourkov 2007 - osmý den :

Den osmý - Neděle (5.8.2007)

Dnes ráno byl budíček v 8:30.Po budíčku byla rocvička.Když jsme přišli z rozcvičky byla snídaně,ke snídani byla vánočka s kakaem. Pak jsme hráli hru, museli jsme sbírat rostliny pro pohštění císaře. Pak jsme vyráběli pro císaře dárek. Pak byl oběd, k obědu byla zeleninová polévka, k druhému jídlu byly knedlíky se zelím. Potom byl polední. Pak jsme hráli hru, museli jsme hledat instruktoria museli jsme říkat tomu druhému co řekl instruktor. Potom jsme hráli hru se zavázanýma nohama, ktreré jsme museli rozvázat a navlíknout si kalhoty. Pak byla večeře, bylo kuře se zelennou a chleba. Pak byla soutěž hromadné pět proti pěti, takže jsme hádali slova hlavně topy. Potom jsme si šli vyčistit zuby a spat.

Iva a Kristýnka

Kocourkov 2007 - devátý den :

Den devátý - Pondělí (6.8.2007)

Dnes jsme jeli vlakem do Frýdlantu a z Frýdlantu jsme šli na koupaliště a z koupaliště jsme šli pěšky do města a tam jsme měli rozchad abychom si mohli něco koupit bylo tam spousta obchodů a z nich tři hračkárny. Jeli jsme do Frýdlantu asi kolem desáté ráno ,vrátili smese asi kolem šesté až sedmé hodiny a pak sme a pak sme už žádnou hru neměli asi jsme byli hodný protože kdyžbychom zlobyli byla by hra ale když jsme byli hodný tak jsme měli za odměnu osobní volno. To taky je docela fajn protože si můžeme hrát a dělat co chcemeale zlobyt nemůžem. Ráno před výletem jsme dostali chléb, řízek a dvě sušenky a když jsme přijeli z výletu tak jsme měli šišky ze strouhankou a cukrem. Počasí nám vyšlo pěkně bylo velky teplo ale vyšel nám i výlet měli jsme snad nejlepší výlet co se týče tábora ale doufám ě tenhle výlet jsme si užili vsichni stejně dobře.

Štefka

Kocourkov 2007 - desátý den :

Den desátý - Úterý (7.8.2007)

Den jsme jako obvykle začaly rozcvičkou, každá skupinka běžela, už předena určené místo, rozcvičky se zúčastnili i někteří instruktoři.Ten den jsme hrály i 4 hry(z toho jedna byla výroba papíru).Nejdříve byla po snídani hra handlování:Každá skupinka(družinka) dostala devět papírků(se svojí barvou) s razítky(různých tvarů), byli jsme odvedeni daleko od sebe, aby hra byla delší, ale to se mýlili(vedoucí). První skupina byla v táboře za necelou půl hodinu, bohužel se všechny družinky nedohodli, jedna skupinka byla diskvalifikovaná,m tak skončila na 10. místě a tři skupinky skončily na 9. místě, jak to tak bývá touha po bohatství a tak dlouho jsme handlovaly až jsme nevěděly kam nám zmizely nejmladší členové všech skupin, to byla druhá hra Vyhandlované děti. Každý instruktor a vedoucí měl fráze jako „Kdo ví ten poví“ a podobné, takže jsme se moc toho o našich členech moc nevěděli, kde jsou ale přeci se našel člověk, který nás svou frází dovedl k rybníčku, kde nám řekl, kde se nachází náš nejmladší člen. Všichni nejmladší se nacházeli u hostince(u Kaštanu), kde seděli pod stromem, tak jsme je vyměnili za dvě věci. Když jsme přišly do tábora, dali nám chvilku pauzu, po pauze jsme šli otráveně na další hru, naštěstí byla v jídelně, samozdřejmě že to byla ručního papíru každý se zapojil do práce, trhání papíru, až měl každý pět listů pravého vyrobeného papíru. Potom nastala chvilka večeře. Po večeři jsme hráli čtvrtou hru a to rýmovaná, vedoucí nám řekli kousek verše a my jsme ho musely zbytek dopsat. Když jsme hru dohrály, všichni si mysleli, že bude večerka někteří si zalezli do spacáku když náhle oznámil nástup vedoucí nám oznámil že bude ještě hra. Protože někteří z Kocourkova zahlédli podivuhodná světla v lese. Tak jsme se vydali zjistit původ světel,(museli jsme nasbírat devět různých razítek). Touto hrou se ukončil včerejší den a zahájila se večerka.

Kocourkov 2007 - jedenáctý den :

Den jedenáctý - Středa (8.8.2007)

Dnes 8. srpna byl budíček v 8 hodin a potom jsme běželi na rozcvičku. Následovala osobní hygiena a úklid stanů. Potom byla snídaně – chléb s máslem a strouhaným sýrem. Pak byl nástup, na kterém jsme se dozvěděli, že budeme hrát hru s názvem „Jak starosta ztratil řeč“. Hra se hrála na louce u Polních domků. Potom jsme došli do tábora. K svačině byl banán. Po svačině jsme hráli hru „Kocourkovské měření“. Tahle hra se hrála na náměstíčku mezi stany. Po této hře byla chvilka volna a pak oběd. K obědu byla frankfurtská polévka a segedin. Po obědě byl polední klid. Následovala hra „Kocourkovská kniha rekordů“. Chodili jsme po družinkách k jednotlivým stanovištím, kterých bylo 9. Po chvíli volna byla dříve večeře. K večeři bylo zeleninové lečo. Večerní program byla tancovačka, která končila v 11 hodin. Pak jsme si vyčistili zuby a byla večerka.

Kocourkov 2007 - dvanáctý den :

Den dvanáctý - Čtvrtek (9.8.2007)

Ráno byl budíček v půl osmé. Po rozcvičce následovala snídaně. K snídani byl rohlík se salámovou pomazánkou a čaj. První dopolední hra byla Voda do studny. Hra spočívala v tom, že jsme v ešusu nosili vodu z rybníka do igelitové tašky (studny) přes různé překážky. V igelitové tašce byly díry (studna prosakovala), které jsme museli ucpat. Pak se voda ze studny vylila do pětilitrové sklenice. Zvítězil ten, kdo měl nejvíce naplněných sklenic. Po této hře byla svačina. K svačině bylo rajče. Po svačině následovala druhá dopolední hra. Hra se jmenovala „Hlína do jámy“. Hra spočívala v tom, že jeden z družinky plaval ke stavidlu, vzal tam lahvičku s nápadem a druhý, který čekal na břehu si ten nápad přečetl a běžel na rozcestí k Višňové, kde už čekal třetí. Ten s touto zprávou běžel k bažantnici, čtvrtý k Polním domkům, kde byl připravený poslední a ten běžel do tábora do jídelny, kde už byl připravený papírek s tužkou. Na ten papírek se měla napsat zpráva, kterou jsme si předávali mezi sebou. Po této hře byl oběd. K obědu byla uzená polévka a k hlavnímu jídlu byla čočka s uzeným masem a kyselou okurkou. Po obědě byl jako obvykle odpolední klid. Pak jsme hráli hru „krajánek a jeho přeudatné zvíře“. Hra spočívala v tom, že jsme měli za určitou dobu sehnat ingredience podle seznamu, který nám dali instruktoři. Z těchto ingrediencí jsme měli uvařit krajánkovi čaj. Když jsme měli hotovo, byla svačina. Ke svačině byl borůvkový perník. Pak byla druhá odpolední hra „lov myší“. Lovit myši jsme šli do lesa. Dva z každé družinky (ten nejmladší a nejstarší) byli obránci, zbytek byli útočníci. Ty měli za úkol sbírat ze země poházené papírky – myši. Obránci měli za úkol chytat útočníky, kteří měli v rukách myši. Když už nebyly nikde po zemi myši, hra byla ukončena. Když jsme se vrátili do tábora, byla večeře. K večeři byly buchtičky se šodó. Po večeři jsme hráli hru „A co kocour žere?“ Určeno bylo 5 koček (instruktorů), kterých jsme se měli dotknout, aniž by nás viděli. Když na nás zavolali jménem, tak pro nás byla hra ukončena. Když jsme byli vyřazeni, šli jsme do jídelny, kde jsme hráli nějaké stolní hry. Po této hře byla vyhlášena večerka a šli jsme spát.

Kocourkov 2007 - tinct den :

Den třináctý - Pátek (10.8.2007)

Předposlední táborový den začal zcela tradičně budíčkem a rozcvičkou. Posnídali jsme chleba s lučinou a mléko a začala příprava na závěrečnou hru nazvanou „Kocourkovská abeceda“. Na stanovištích jsme mohli získat po splnění různých úkolů chybějící písmenka do kocourkovské abecedy. Každé písmenko znamenalo jiný úkol. A tak jsme házeli vlaštovku, skládali puzzle, hledali rostlinky, poznávali předměty po hmatu a koření po čichu, řezali dřevo a dělali dřepy, prostě každý se snažil před závěrečnou cestou získat co nejvíce písmenek, abychom mohli dobře luštit šifry. Oběd byl dříve, svíčková s houskovým knedlíkem, a po krátkém poledním klidu jsme se po družinkách vydali na poslední hru „ Co bude s Kocourkovem“ Šli jsem po jednotlivých stanovištích v okolí tábora a po splnění úkolů jsme získávali jednotlivé indicie. Tuto hru jsme však museli přerušit, protože začala bouřka s přívalovým deštěm a s kroupami. Rychle jsme se všichni celí promoklí vrátili do tábora. Převlékli jsme se do sucha a zalezli do spacáků. Někteří i usnuli. Do několika stanů začala téct voda a tak se jeho obyvatelé museli přestěhovat do štábu. Škoda, že se nám závěr hry takto pokazil. K večeři byla gulášová polévka a buřty jsme si opekli místo u táboráku v troubě. Večer ještě trochu pršelo, a tak někdo hrál hry v jídelně a někdo šel spát.

Den čtrnáctý - Sobota (11.8.2007)

A je tu poslední den. Budíček byl o půlhodiny dříve, ale za to nebyla rozcvička :-) Po ranní hygieně a snídani si každý zabalil kufry a uklidil ve stanu. Mezitím městská rada nachystala slavnostní nástup. Na nástupu jsme se dozvěděli to, na co jsme netrpělivě čekali už od včerejška, tedy konečné výsledky celotáborové hry. A jak to nakonec dopadlo? Všichni v průběhu tábora mnohokrát dokázali, že mají o nějaké to kolečko navíc a jsou tedy pravými a nefalšovanými obyvateli Kocourkova, ale nejvíc koleček navíc a tím pádem i vítězství získali Červení, tedy rodina Krejčích, kteří jen těsně uhájili svůj náskok před Tmavě zelenými a Světle modrými, kteří skončili společně na děleném druhém místě. Jako odměnu dostal každý obyvatel Kocourkova Diplom, kocoura a nějaké sladkosti.Po nástupu jsme ještě uklidili společné prostory tábora, naložili jsme všechny zavazadla a už tu byl autobus, který nás zavezl domů. V jablonci na nás samozřejmě čekali rodiče a spousta dalších příbuzných a kamarádů, takže nastalo velké vítání a zároveň i loučení s ostatními táborníky. Pak už jsme se vydali každý svou cestou šířit kocourkovské poselství, tedy aby všichni věděli, že:

"Kocourkov je město nesmrtelné, které nemůže nikdy zaniknout, protože žije v nejrůznějších pověstech a vypravováních, a tak, jsme se z Kocourkova rozešli do světa, šířit tam jeho moudrost, radost a podivínství. Nedáme nikdy zapomenout, že Kocourkovští lidé mají o kolečko navíc a proto si se vším vědí rady. Vydali jsme se proto do světa a vyprávíme všem o tom bájném městě Kocourkově, kde nejedí a jenom pijí, kde slunce večer vychází a kde mluví na zdech obrazy."