Ostrov pokladů 2005 - Lodní deník

Den první

Náš tábor začal prakticky už před Vikýřem, kde jsme se sešli v půl desáté dopoledne. Dorazili jsme okolo jedenácté. Po úvodním rozdělení do oddílů a družinek jsme se šli ubytovat. K prvnímu obědu jsme měli bramborový buřtguláš s chlebem.Po poledním klidu začala naše celotáborová hra Ostrov pokladů hrou, která se jmenovala Stavba lodí.V lese byly rozmístěny rozstříhané kusy lodí, které jsme poté museli sestavit do původního obrázku lodi.Podle pořadí v první hře jsme si vybrali barvu uniformy.Po sušence,která byla naší svačinou,jsme se pustili se svými instruktory do vyrábění uniforem. Rozprašovačem jsme na trička, kde jsme měli položenou šablonu, rozstříkali savo, pak vymáchali ve studené vodě a těšili jsme se z našich, převážně povedených, výtvorů.Po večeři, ke které nám připravili zapečené těstoviny s uzeným a okurkou, jsme byli řádně seznámeni s táborovým řádem a poučeni jak se chovat. Po poučení a krátkém odpočinku přišlo na řadu dobrovolné tancování s Káťou. Po náročném, ale příjemném tancování, jsme všichni rádi zalezli do spacáků a spinkali...

Den druhý

Druhý den začal obvyklým, ale nepříjemným budíčkem v půl osmé. Po rozcvičce a čištění zubů jsme snídali chléb s tvarohem a čaj. Poté jsme měli volno, které patřilo úklidu našich stanů. Dopolední program se skládal ze stavby vorů a vymýšlení oddílové hymny na melodii Hej šup, námořníci! Vory o rozměrech 10x10 centimetrů byly z přírodního materiálu a byla na nich vztyčená vlajka.V průběhu tvoření jsme svačili broskev. Vymýšlení hymny probíhalo s discmany a našim doprovodným zpěvem. K obědu jsme měli krupicovou polévku s vajíčkem a rizoto. Po poledním klidu jsme se šli vykoupat do rybníku a pak pouštět dopoledne vyrobené vory na potok u druhého rybníka. Před večeří se stavěl táborák u kterého jsme si pak večer zazpívali táborovou hymnu a snažili se naučit nové námořnické písničky.

Den třetí

Dnes ráno v půl osmé jsme měli budíček a pak rozcvičku. V osm byla snídaně, měli jsme námořnické koláčky. Dopoledne jsme šli na ostrov diamantů, sbírali jsme tam malé zlaté kamínky, které byly po cestě. Občas bylo i stanoviště, kde jsme museli splnit nějaký úkol, aby jsme kamínek získali. Ve 12:30 byl oběd. Odpoledne jsme v rybníce hledali lahvičky a v nich byly papírky s hádankami a když jsme je uhádli, dostali jsme body. Pak byla ještě jedna soutěž, při které jsem se snažili co nejdéle udržet oheň z určitého množství dřeva. Vítězné družince oheň hořel přes půl hodiny. Večer jsme měli ostrov nudy. Bylo vybráno několik družinek, které měli za úkol pobavit zbytek tábora tak, abychom se na ostrově nudy nenudili.

Den čtvrtý

Dnes nás jako obvykle probudil zvuk sirény z kapitánského můstku. Celí rozespalí jsme vyběhli na rozcvičku a ti, kteří nechtěli cvičit, dostali pro radost 10 kliků navíc. Po ranní hygieně jsme šli na snídani, ke které byly rohlíky s medovým máslem. Když jsme se najedli, měli jsme čas na úklid našich stanů. V 9:00 začala hra s názvem Vlajková abeceda. Na jedné straně tábora bylo za sebou rozvěšeno 50 vlajek a na druhé straně papír se stejnýma vlaječkama a zde bylo napsáno, jaké znamená písmenko. Postupně jsme se běhali dívat, jaké vlajka co znamená, až jsme z vlajek vyčetli "Potápějící se loď opouští krysy první a kapitán poslední." Když všichni doběhli, byla vydatná svačinka - oříšková sušenka. Poté následovala druhá dopolední hra - Výprava pro vodu. V každé družince si tři děti vzaly velký ešus a dva malé. Seřadili jsme se u rybníka a vedoucí a instruktoři nám do ešusů nalili vodu. Do velkého jeden litr, do malého půllitr. Za chvíli se odstartovalo a šlo se. Ti, co měli měli velký ešus, to měli po trase přenést za 9 minut a menší za 14 minut. Skoro všichni byli polití, ale nadšení. Měli jsme chvilku volno, a pak byl oběd - polévka s nudlemi a k druhému filé s bramborem. Poté nastal polední klid. Většina dětí odpočívala, ale našlo se pár jedinců, kterým odpočívat prostě nešlo. Ve 14:00 byl nástup. Admirál nám vysvětlil další hru. Každý z družinky si měl vyrobit hudební nástroj z přírodnin + provázků. Zbytek odpoledne jsme mohli hrát frisbee nebo střílet z luku, či praku. Po večeři, ke které jsme měli smaženky byl slavnostní nástup, při kterém byla rozdána pošta, prasátko a netopýři. A protože pršelo, dostali jsme osobní volno, abychom mohli hrát hry ve stanech nebo napsat dopisy a pohledy domů.

Den pátý

Dnes ráno nás probudila zima při,které nám mrzly nožičky.Po budíčku jsme běželi na rozcvičku. Po náročné rozcvičce byl rohlík se sýrovou pomazánkou. Na nástupu jsme se dozvěděli, že jdeme do Višňové, podívat se na Pohanské kameny.Cestou jsme plnili různé otázky. Vrátili jsme se před obědem. K obědu byla bramborová polévka a pardubický guláš s těstovinami. Po poledním klidu jsme hráli hru, kde jsme měli hledat ovoce a bránil nám v tom zákeřný hmyz.Po svačině jsme měli zahrát na nástroje, které jsme si včera vyrobili. Zbytek odpoledne jsme měli volno, abychom se připravili na večerní diskotéku.

Den šestý

Dne 5.8. jsme se dopoledne učili tábornické dovednosti, jako jsou:Zdravověda, práce s dřevem, Morseova abeceda, střelba z praku, stavba ohňů, střelba z luků, lanové prolézačky, práce s buzolou a vázání uzlů. Vždy po dvaceti minutách jsme šli k jinému stanovišti. K obědu bylo Krkonošské kyselo a Moravský vrabec s knedlíkem a se zelím. Po poledním klidu jsme dostali za úkol vyrobit z hlíny dva obtisky obličeje. Do různých nádob jsme namíchali velmi nechutné bahno, do kterého jsme pak museli strčit obličej a vytvořit obtisk. Potom jsme hlínu nechali vyschnout na občasném slunci. Po sušence jsme hráli hru "Archeologický výzkum", při které jsme museli najít na vytyčeném úseku rozbitý květináč barvy své družinky. Květináč jsme pak museli slepit a odnést Petrovi do tábora. Večer byl táborák při kterém jsme si opékali buřty a zpívali jsme tábornické písně s kytarami.

Den sedmý

Dnes od rána až do oběda pršelo. Ráno jsme měli doplout na ostrov pavouků, ale místo toho jsme měli různé jiné aktivity. Za umývárnami v klubovně bylo navlékání korálků, v hlavní budově se hrály stolní hry a ve stodole se hrála hra, která se jmenuje twister. Po obědě se udělalo hezky, takže jsme mohli jít ven.Po nástupu jsme se rozmístili na jednotlivé sportovní turnaje. Mezi nimi bylo frisbee, na náměstíčku se hrál fotbal, pod stanama volejbal, u umýváren se hrály kuličky.Jako večerní program jsme měli osobní volno, při kterém nám hrálo naše táborové rádio Asie 3 a na hudbu z tohoto rádia se tancovalo pod vedením Káti. Těsně před desátou hodinou večer pak začla noční hra s názvem Diamantový ostrov. V lese byli rozvěšené odrazky, pod kterými byl pro každou loď jeden lísteček, takže jsme chodili po lese celé družinky pohromadě a hledali s baterkami diamanty, aby jsme nasbírali co nejvíce lístečků v barvě naší družinky. Když hra skončila, tak jsme konečně zalezli do spacáků a byla večerka.

Den osmý

Dnes ráno jsme měli budíček až o půl deváté. Rozvička se konala na táborovém náměstí, kde jsme s Káťou tancovaly HOKY KOKY. K snídani jsme měli závin a teplou kávu. Po snídani jsme odpluli na ostrov pavouků, kde jsme se rozešli na předem určená místa. Po chvíli jsme měli svačinu, ke které jsme měli broskev. Pak jsme se opět odebrali na nedokončené stanoviště. K obědu jsme měli zeleninovou polévku a špekové knedlíky se zelím. Po odpoledním klidu jsme hráli hru piráti, kde jsme hlídali svojí vlajku.Potom jsme hráli na vlky a na ovečky. Na nástupu jsme zjistili, že budeme muset večer zpívat a tak jsme začali zkoušet.Večer jsme své úkoly splnili, udělali hygienu a zalezli do spacáčků...

Den devátý

Dnes ráno jsme měli budíček v půl osmé a poté následovala jako vždy rozcvička na place kousek od tábora. K snídani jsme měli chléb s máslem a marmeládou a k tomu čaj. Po snídani jsme měli chvíli na úklid stanu a hned potom byl nástup. Na nástupu nám admirál sdělil další instrukce k následující hře. Hra se jmenovala Náhodná plavba a její náplní bylo jít po číslech a plnit různé úkoly. Šel s námi instruktor a ten kontroloval správnou odpověď na danou otázku a když jsme otázku nevyřešili dobře přičetli nám dvě minuty za ten nesplněný úkol a ty se pak přičetli k celkovému času té družinky. Po skončení této hry následovalo osobní volno a po volnu byl oběd. K obědu jsme měli Frankfurtskou polévku a kuře ala bažant s bramborovou kaší. Po obědě jsme měli polední klid do dvou hodin odpoledne. Následoval další nástup na kterém jsme se dozvěděli o další hře. Název této hry byl Kymácející se paluba a ta měla za úkol prověřit posádku ve stabilitě na uvázané kládě na dvou lanech. Záleželo pouze na šikovnosti a stabilitě námořníků. Mezi touto a další soutěží proběhla svačina k níž jsme dostali rohlík a mrkev. Poté následovala další soutěž s názvem Boj pirátů. Na náměstíčku mezi stany udělali instruktoři devět kruhů do nich dali na sebe dvě plechovky a pět tenisáků. Ty sloužily ke shození dalších plechovek osmi soupeřů. Tato hra velice zaujala a hraje se do teď. Za chvíli budeme mít večeři. K večeři máme Buchtičky se šodó. Po večeři bude taneční soutěž Neukojitelná Káťa a k tanci bude hrát rádio ASIE 3. Ve čtvrt na deset bude příprava na večerku a v deset hodin večer bude samotná večerka.

Den desátý

Dnes ráno byl budíček opět v půl osmé a potom jsme měli rozcvičku. Po ranní hygieně a snídani jsme se sbalili a vyrazili na vlak, který nás dovezl do Frýdlantu v Čechách. Potom, co jsme vystoupili z vlaku, jsme se rozdělili na tři skupiny. Jedna skupina vyrazila na Frýdlantský zámek, druhá skupina se šla podívat do muzea a třetí skupina šla na rozhlednu. U rozhledny jsme ale zjistili, že je zavřená, takže jsme se nahoru na věž bohužel nemohli jít podívat. Když jsme se zase všichni sešli na náměstí, tak jsme si ještě šli prohlédnout historický mechanický betlém a pak už jsme dostali konečně rozchod a mohli si jít koupit různé dárky a sladkosti. Potom co jsme utratili téměř všechny peníze, tak jsme se přemístili do parku na houpačky a prolézačky, kde jsme počkali, než nám pojede vlak zpátky do Černous. Do tábora jsme dorazli těsně před večeří. Po večerním nástupu jsme měli osobní volno, při kterém nám hrálo naše rádio Asie 3. Před desátou jsme se šli umýt a pak už byla večerka.

Den jedenáctý

Dneska po snídani a raním úklidu jsme měli Námořní olympiádu. Soutěžili jsme po jednotlivých družinkách v devíti disciplínách: Hod na koš, střelba na plechovky, bludiště, zatloukání hřebíku, plavba lodí, nošení plechovek, lov ryb, vázání velkých uzlů a opilý námořník. Olympiáda byla náročná a zabrala nám celé dopoledne až do oběda. Odpoledne jsme pak měli táborovou pouť, kde se soutěžilo v různých zábavných disciplínách. Každý mohl jít na jakoukoliv disciplínu chtěl a kolikrát chtěl. Na každém stanovišti jsme mohli získat bonbóny, které jsme si mohli buď sníst, nebo si za ně koupit růžičky z papíru, ti odvážnější z nás je pak mohli vsadit v kartách.Jednotlivé disciplíny byly např. mořská panna, kterou jsme museli rozesmát, nošení pinpongového míčku na lžíci, chůdy, závody ve skákání v pytlích apod. Když byly rozdány všechny bonbóny a prodány všechny růžičky, tak byla večeře. Po večerním nástupu pak začala dlouho očekávaná diskotéka, na které jsme se všichni vyblbli. Kvůli diskotéce byla posunuta večerka, která byla vyhlášena až kolem jedenácté hodiny.

Den dvanáctý

Dneska jsme vstávali v půl deváté ,protože včera byla diskotéka až do jedenácti hodin. Po budíčku jsme šli zase na rozcvičku jako každý den. K snídani jsme měli České buchty a kakao. Pak byla chvíle na úklid a potom nástup. Na nástupu jsme se dozvěděli instrukce k další hře, která nese název Rychlá plavba. Každá družinka dostala za úkol vyrobit si dvě bidla o délce jeden a půl metru. Pak následovala samotná hra. Dostali jsme do družinky jeden plastový míček a vydali jsme se k rybníku kousek za táborem kde teče malý potok. Měli jsme za úkol dostat bidlem míček až pod malý mostek nad tímto potokem a po schodech až do první spáry v mostku ze dřeva. Tato hra byla velice napínavá. Následoval oběd ke kterému jsme měli Gulášovou polévku a čočku s uzeným masem. Hned po obědě následovala hra další. Jmenovala se Listiny. Cílem hry bylo získat šifru, která nám sdělí kde se ukrývá poklad. Šifra byla uložena v plastovém pouzdře na větvích stromů kolem cesty lesem, kde jsme hráli noční hru. Získali jsme nesmyslnou šifru s neznámým řešením a tak další hra byla výprava za řešením této šifry. Řešení se nacházelo na břehu Dobového rybníka kde seděli hlavní vedoucí Michal s instruktorem Majkou. U nich jsme získali řešení jen tehdy pokud jsme donesli deset odlišných rostlin. Šifru jsme všichni vyluštili a pak jsme měli osobní volno až do večeře. K večeři byly Smažky. Potom následoval Ostrov nudy kdy si posádka lodi Bílá velryba pro nás připravila zajímavou soutěž. Zbylé tři družinky se rozhodli nás zabavit tím, že uspořádali stezku odvahy, pojejím skončení byla příprava na večerku a potom večerka.

Den třináctý

Dnes, jako ve většině dnů tohoto tábora nás vzbudil budíček našeho admirála Petra. Každý oddíl šel na obvyklou rozcvičku a po návratu si každý šel vyčistit zuby a provést ranní hygienu. Pak následovala snídaně, která se skládala z chleba s vajíčkovou pomazánkou a teplého čaje. Jako dopolední program byla výprava za pokladem. Cesta začínala u posedu cestou do Višňové, kde jsme našli zprávu, kudy pokračovat dál. U další zpráva byl Michal s Majkou a museli jsme u nich tenisovými míčky shazovat plechovky, ve kterých byla písmenka, ze kterých jsme museli sestavit tři slova, potom jsme mohli pokračovat dál. Došli jsme k další kontrole, kde byly další úkoly a takhle to pokračovalo dále, až jsme konečně dorazili ke zprávě, ve které bylo napsáno, kde máme hledat poklad. Poklady byly zakopány v lese a každá družinka si musela jeden poklad najít a vykopat. Všem se to nakonec podařilo. V pokladu jsme našli čokoládové peníze a plyšového papouška pro každého člena posádky. S pokladem jsme se pak vrátili do tábora, kde jsme dostali pozdní oběd. Až do večeře jsme pak měli volno, které jsme využili k odpočinku po náročném pochodu, někteří si začali balit a většina lidí si nechávala podepsat všechny účastníky tábora na trička nebo do památníků. Po večeři pak následovalo slavnostní vyhlášení výsledků celotáborové hry, ve které vyhráli Mořský koně, před Mořskými vlky a Modrou perlou. Všichni jsme dostali diplom s fotkou naší družinky a dále přívěšek na klíče s rybičkou a tužku. Po slavnostním nástupu byl táborák, u kterého jsme si zazpívali, a pak už byla poslední večerka a poslední noc letošního tábora.

Den čtrnáctý

Tak a je tu konec. Dneska po budíčku a snídani jsme si všichni sbalili všechny své věci, vyklidili stany, uklidili celý tábor. Pak už nastalo loučení a odjezd. Doufáme, že se ať už tady nebo na jiném tábořišti opět všichni shledáme a užijeme si další super tábor.