Netopýří Lhota - Černousy 2002

V období mezi 28.Červencem a 10.srpnem léta páně 2002 se naše tábořiště v Černousích proměnilo na středovìkou vesnici jménem Netopýří Lhota, ve které jsme pak prožili vskutku celý rok. O tom, jak to vše probíhalo nejlépe vypovídá kronika, která byla zaznamenána přímo ctihodnými občany naší lhoty, a jejíž doslovný přepis vám zde předkládáme.

DEN PRVNÍ-ÚVODNÍ

Dnes jsme do tábora přijeli kolem dvanácté hodiny. Poté jsme se rozdělili na družinky(rodiny) a oddíly.Šli jsem se ubytovat do stanů a vybalit si věci z kufrů. K obědu jsme dostali nudlovou polévku a sekanou s bramborovou kaší. Bylo to celkem dobré. Po obědě jsme měli polední klid. Po odpočinku byl nástup a vedoucí nám řekli pravidla hry a jméno rodiny(družinky). Měli jsme běhat po lese a hledat lístečky se slovy a říkat je písaři. Tím jsme rozdráždili vosy a alespoň deset dětí poštípali. Proto jsme hru museli přerušit a po ošetření jsme dál pokračovali ve hře (ale jiným zpùsobem). Dostali jsme šifru, která byla pozpátku. Potom jsme podle ní šli. Měli jsme jít k hospodě U Kaštanu. Seděl tam Martin a Aleš. Po skončení byl nástup v krojích ze 17.století.Byla to docela legrace.Večerka byla ve 22°°.

DEN DRUHÝ-LEDEN

V 7:30 nás probudilo pronikavé zatroubení rozhlasu a náhle i hlas Petra Elznera oznamoval pro všechny nepříjemnou zprávu, která nás má dostat z postelí. Přesněji řečeno "budíček". Ale zároveň odstartoval i začátek celotáborové hry "Rok na vsi". Byl leden a slunce pražilo. Po snídani, ke které jsme měli chleba s marmeládou, byl nástup na kterém jsme se dozvěděli rozvržení dnešního dne. Dopolední program - poznávání okolí, odpolední program - Tři králové. Nazuli jsme si botasky a po oddílech jsme se vydali na procházku, která nás zaměstnala až do oběda. K obědu byla znojemská pečeně a rýže, gulášová polévka. Pak byl polední klid. Někteří odpočívali ve svých stanech, někteří hráli nebo koukali u stolního tenisu a nějací jen tak pobíhali mezi stany. Asi okolo třetí hodiny odpoledne byl nástup, kde byla nahlášena změna programu, která nás všechny potěšila. Přestože byl podle našeho táborového kalendáře leden , slunce svítilo a my jsme se šli díky změně programu koupat k řece, protože i vedoucí usoudili, že v tom vedru se nám nebude chtít běhat, jak nám později oznámili. Koupání bylo super, voda studená, ale osvěžující. Dostatečně vykoupáni a vyblbnutí jsme zasedli ke stolu s večeří, čili k obloženým chlebům. Ale tu večeři jsme brzo vyběhali po honičce s instruktory při večerní soutěži. Nakonec byl nástup, kde se rozdali první sluníčka a prasátka, řeklo se něco k dalšímu dni, ve kterém ůnor převezme vládu, a celí natěšení při představě nových zážitků příštího dne jsme šli spát.

DEN TŘETÍ-ÚNOR

Dnes 30.7.2002 máme měsíc únor po obvyklé rozcvičce a snídani jsme se vydali na lesní koupaliště poblíž Habartic. S sebou jsme do sáčku dostali chleba s paštikou, dále nektarinku a sušenku. Asi po 5 km se před námi objevilo koupaliště. Voda byla studená, ale sluníčko nás znovu ohřálo. Takhle jsme se koupali skoro celý den. Vyvrcholením dnešního výletu byla soutěž nazvaná "Po stopách Yettiho". Družinky vyrážely od koupaliště s odstupem 10 minut , s jiným instruktorem. První družinka vyrážela v 15 hodin 40 minut a poslední v 17:00. Cestou bylo na lístečkách napsáno dvanáct úkolů, které se vztahovaly k měsíci únoru. Mezi nimi byly např. otázky: kolik měl měsíc únor dnů v roce 2000? nebo otázka co se slaví 2.února. Mezi úkoly byly vylepeny také obrázky živočichů a rostlin, které měli družinky poznat. Všichni jsme měli větší šanci také kvůli tomu, že hra nebyla na čas. Večer jsme měli osobní volno. K večeři jsme měli Segedinský guláš s knedlíkem. Den jako vždy skončil večerkou.

DEN ČTVRTÝ-BŘEZEN

Z tohoto měsíce se záznamy bohužel nedochovaly, takže o zážitky z tohoto dne (měsíce) se s vámi bohužel nemůžeme podělit.

DEN PÁTÝ-DUBEN

Pomlázka , kolíky, říkadla Dopolední program byl, že jsme měli uplést tři pomlázky a z nich se měla vybrat ta nejhezčí a pak jsme ji museli odevzdat na radnici a vedoucí ji ohodnotili.

Po obědě jsem šli k nedalekému lesu a tam byly rozmístěny kolíky s čísly a ty jsme museli sbírat. Z každé skupiny vyběhl jeden a musel najít kolík, ale těch družinek bylo hodně a tak byla malá šance, že ten kolík někdo z nás najde, protože ten druhý už tam mohl dávno být.

Večerní program byl, že jsme museli uhádnout co každé říkadlo znamená a za to jsme dostávali body. Losovali jsme družinky a ty hádaly co to znamená a když to neuhádli, tak šli k vedoucím našeptávači z jiných družinek.

DEN ŠESTÝ-KVĚTEN

Ráno jsme vstali v 7:30. Byla rozcvička, vyčistili jsme si zuby a byla snídaně. Po snídani byl nástup a tam nám řekli, jaká se bude hrát hra. Byla to "cvrnkaná".

Každá družinka si rozmístila na dva stoly čtyři nebo pět víček od pet lahví a pak každá družinka cvrnkala do svého víčka a tím musela vycvrnknout víčko druhé družinky. Komu zůstalo na poli alespoň jedno víčko tak vyhrává.

Potom byl oběd, polední klid a další hra. Jmenovala se "Kuličky v poli". Každý si vzal ešus a šel hledat do pole kuličky. Šlo to velmi pomalu, ale přece se nějaké našly. Prý jich tam bylo kolem 2000!!!

Pak byla večeře a potom byl táborák, pekli se buřti a někdo pekl rohlík nebo chleba. A najednou nám řekli, že bude stezka odvahy!!! Byl to malý okruh kolem tábora . Na cestě nebo kolem cesty strašili vedoucí a instruktoři. Malé děti chodily po dvou a velké po jednom. Každý tuto stezku odvahy přežil ve zdraví a šlo se spát...

DEN SEDMÝ-ČERVEN

Z tohoto dne se záznamy opět nedochovaly. Pravděpodobně byly nenávratně ztraceny ve víru posledního dne v rámci příprav na štědrovečerní slavnost.

DEN OSMÝ-ČERVENEC

Byl den jako každý jiný, ale přesto jsme měli pocit, že dnes nás čeká něco vyjímečného. Po obvyklém budíčku jsme se šli umýt a nasnídat.

Potom byl nástup. Dopoledne byla soutěž, kterou většina z nás už znala z loňského roku. Každá družinka se snažila nasbírat co nejvíce bylinek a musela je pojmenovat a napsat k čemu slouží. Našlo se asi 52 druhů rostlin.

Po poledním klidu jsme šli do Vsi ke splavu, kde jsme se koupali a potom jsme v rukou přenášeli vodu z řeky do nedalekých odměrek. Jelikož začalo pršet, vedoucí předčasně ukončili soutěž a šlo se do tábora. Po zbytek odpoledne jsme měli osobní volno až do večeře. Pak byla soutěž, která se jmenovala "Připravte cepy". Odehrávala se v "radnici". Cepy představovali kolíky. 9 lidí- vždy jeden zástupce z každé družinky se sesedlo do kroužku zády k sobě. Háček byl v tom, že uprostřed bylo pouze 8 kolíkù. V každém kole vypadl jeden zástupce a byl odebrán jeden kolík. Vždy zbyl jenom jeden zástupce - vítěz. Pak se šlo spát.

THE KONEC dne

DEN DEVÁTÝ-SRPEN

Ráno se ozvalo BUDÍČEK!. Jenže pršelo, tak jsme neměli rozcvičku. Potom jsme vyfasovali svačiny a peněženky. A v 9:30 hodin jsme vyšli na vlakové nádraží. Na nádraží jsme se přezuli a čekali na vlak. Když vlak přijel, tak jsme nastoupili, cestou jsme projeli jedním tunelem a vesnicemi Minkovicemi , Višňovou a Filipovskou. Když jsem přijeli do Frýdlantu, tak jsme šli na školní statek. Na statku měli tato zvířata: koně, prasata, krávy, králíky a dále....Když jsme si prohlédli statek, tak jsme šli na Frýdlantské náměstí. Tam jsme dostali rozchod do 14:15 hodin a šli jsme nakupovat. Když jsme se sešli, tak jsme šli na vlakové nádraží a jeli jsme zpátky do tábora. V táboře jsem šli na večeři. Potom byl také malý test s otázkami ze statku. Po otázkách byly turnaje fotbalu a pinpongu. Když jsem skončili turnaje, tak jsme šli se umýt a připravit na večerku, po přípravě na večerku jsme museli všichni kromě hlídky zalézt do stanů a spacáků. Byli jsme unaveni na tolik, že jsme usnuli hned!!!

DEN DESÁTÝ-ZÁŘÍ

Dnes jsme dělali po družinkách 4 kolíky, 4 míčky a 3 jamky. Poté byla hra MEDVĚD BRTNÍK. To jsme museli být na stromě jako brtníci, aniž by jsme se dotkli země. Po této hře jsem šli na oběd. Po poledním klidu začala hra NETRADIČNÍ GOLF na který jsme potřebovali výrobky z dopoledne. Princip této hry byl, že jsme měli házet míčkem od startu k jamce se stejným číslem. Po večeři jsme pokračovali v pinpongovém turnaji nebo v kopané (fotbale). Potom byla večerka a všichni šli do stanů spát.

DEN JEDENÁCTÝ-ŘÍJEN

Po snídani byl připraven dopolední program pod názvem Naučná stezka-trénink. Každá družinka začínala u svého sedláka. Během dopoledne se družinky vystřídaly na stanovištích, střídalo se po 15 min..Ke konci začalo pršet a všichni si museli zavázat stany. Místo toho , aby přestalo, spustil se opravdový liják a honem jsme se běželi schovat do stanů.

Odpolední program měl název "zásoby na zimu". Spočívala v tom, že každá družinka musela upéct chleba, jenže byly omezené suroviny a pouze 5 sirek, zbytek si musela družinka dokoupit za groše získané v předešlých soutěžích. A večer byla přichystána diskotéka.

DEN DVANÁCTÝ-LISTOPAD

Ráno nás nepříjemně probudil hlas Petra, když zařval budíček. Po tvrdé rozcvičce následovala snídaně. Dopoledne jsme hráli různé hry. Například na opilé slony. Při této hře se nejvíce vyznamenali naši vedoucí a instruktoři. Také jsme hráli dopravník, přičemž jsme si předávali na zádech nejlehčího člena oddílu. Dále po lehké svačině nám vedoucí řekli, abychom si přinesli lžíce. To proto, že štafetou jsme na nich měli přenášet pink-pongový míček. Pak jsme hráli tichou poštu tak, že požadovanou věc museli přinést ti poslední v řadě. A Poslední hrou se stalo cukr-káva-limonáda-čaj-rum-bum.

Po obědě jsme všichni byli velmi znepokojeni zprávou, že polední klid nebude. To kvůli připravené soutěži, která se jmenovala Stezka padajícího listí. Trasa byla dlouhá asi 8 km. Hra spočívala v určování zvířat a rostlin na obrázcích, jenž jsme potkávali při cestě. A aby nás vedoucí ještě více potrápili, dali tam nějaké úkoly. Museli jsem přinést rybářský uzel, vyluštěnou morseovku a podle busoly jsme museli najít správný směr, kterým se máme vydat.

Jako večerní program měly být říkanky a pořekadla, ale to nakonec odpadlo, protože jsme byli moc unaveni.

DEN TŘINÁCTÝ-PROSINEC

Zde bohužel kronika končí, ale mohu vám prozradit, že se slavily nefalšované vánoce a to včetně štědrovečerní hostiny, konala se i silvestrovská oslava a podobně. Bohužel se, ale nenašel nikdo, kdo by si ve vánočním shonu našel čas sepsat události tohoto dne písemně.